Przejdź do treści

FAQ UV-C

FAQ UV-C

FAQ UV-C część 1

Promieniowanie UV-A

jest mniej szkodliwe niż promieniowanie z pozostałych zakresów, ale uszkadza włókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza procesy starzenia. Długoletnia ekspozycja na duże dawki promieniowania UV-A może powodować zaćmę (tzw. zaćma fotochemiczna), czyli zmętnienie soczewki. Nie dotyczy to promieniowania UV o innych częstotliwościach, ponieważ jest ono pochłaniane w całości przez rogówkę

Promieniowanie UV-B

powoduje wytwarzanie witaminy D3 w skórze, przeciwdziałając w ten sposób powstawaniu krzywicy. Aby proces ten mógł zachodzić, potrzebna jest pewna minimalna dawka UV-B. Promieniowanie w tym zakresie w zbyt dużej dawce może powodować rumień skóry, objawy alergiczne, a także nowotwory złośliwe skóry, w tym najbardziej agresywnego czerniaka oraz mniej agresywne guzy, na przykład raka podstawnokomórkowego skóry i raka płaskonabłonkowego.

Promieniowanie UV-C

oraz także UV-B, może prowadzić do uszkodzenia łańcuchów DNA, w wyniku czego dochodzi do mutacji. W warunkach prawidłowych większość uszkodzeń DNA jest usuwana przez systemy naprawcze. Osoby obarczone wadami tych systemów naprawy bardzo często chorują na nowotwory skóry. Ustalone są najwyższe dopuszczalne wartości skuteczne napromienienia skóry (napromieniowanie erytemalne) i oczu (napromieniowanie koniunktywalne)

FAQ UV-C część 2

Czy promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla człowieka?

Jesteśmy narażeni na części widma UV podczas przebywania na zewnątrz. Zasadniczo nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować niekorzystne skutki w zależności od długości fali, rodzaju i czasu trwania oraz różnic w odpowiedzi na promieniowanie UV między poszczególnymi osobami.

Jak UV-C wpływa na zarazki?

Mikroorganizmy to proste struktury organiczne, które łatwo absorbują długość fali UV-C, co powoduje ich zniszczenie. DNA drobnoustrojów (kwas dezoksyrybonukleinowy) jest najpierw wywoływany niekorzystnie ze względu na słabsze wiązania molekularne. W setnych sekund cierpi nieodwracalne uszkodzenie. Późniejsza utrata instrukcji genetycznych powoduje śmierć komórki i / lub niemożność replikacji, czyniąc je nieszkodliwymi. Ciągła ekspozycja powoduje nieprzerwaną degradację, taką jak np. działanie słońca, tylko, że znacznie szybciej. FAQ UV-C

Czy oprawy UV-C wytwarzają ozon?

Nie, ale UV-C zapewnia wyjątkową ochronę powietrza, podobnie jak słońce na zewnątrz i dlatego oprawy UV-C są często elementem systemu klimatyzacji. Nowości lampy UV-C.

Co to jest inaktywacja?

Inaktywacja – zanik lub zahamowanie zdolności jakiegoś czynnika (np. katalizatora, antybiotyków) do reakcji chemicznej. W przypadku pleśni i bakterii dawki energii UV-C mogą nie powodować natychmiastowej śmierci komórki, ale drobnoustrój może zostać „inaktywowany”. Oznacza to, że chociaż pewna aktywność biologiczna może nadal istnieć, replikacja komórek jest niemożliwa; mikrob nie jest już żywotny. Po prostu dany mikrob nie może się rozmnażać, co czyni go nieszkodliwym. Co więcej, wykazano, że małe dawki UV-C  emitowane nawet w krótkich odcinkach czasu przyspieszają śmierć komórek. Ponieważ cząsteczki wirusowe nie są formą życia, polegamy wyłącznie na inaktywacji, aby ograniczyć ich szkodliwe działanie. FAQ UV-C

Jeśli nie widzę energii UV-C, co widzę?

Około 90% promieniowania wytwarzanego przez lampa UV-C to w rzeczywistości promieniowanie UV-C. Pozostała część to światło widzialne (niebieski odcień) i niewielka ilość podczerwieni (ciepło). Biorąc pod uwagę jasność lamp UV-C, to 3-4% światła widzialnego daje wyobrażenie o ilości energii UV-C wytwarzanej przez lampę.

Czy UV-C zabije roztocza?

Tak. Oprawa UV-C zabija do 99,9% bakterii, w tym E.Coli i MRSA, pomaga usunąć wirusy, roztocza (z kurzu) i inne drobnoustroje. Wysoka dawka promieniowania UV-C lub długotrwała ekspozycja na UV-C zakłóca niektóre funkcje biologiczne roztocza, co prowadzi do ich śmierci.

Czy UV-C może zabić 100% wszystkich mikroorganizmów w powietrzu?

Zwykle nie, choć ważniejsze są bardzo duże ograniczenia liczby stosowania UV-C. Lampa hybrydowa jest dobrym przykładem tego, jak UV-C jest najdoskonalszym, a czasem jedynym wyborem, aby wykonać to zadanie. Co równie ważne, UV-C nie pozostawia niczego innego niż inne metody! Oprawy bakteriobójcze emitujące promieniowanie UV-C zabijają prawie wszystkie drobnoustroje, atakując kwas nukleinowy. Skuteczność zależy od czasu naświetlania i natężenia promieniowania UV-C. Działanie promieni UV-C jest nieodwracalne, drobnoustroje nie uodparniają się na promieniowanie UV-C (bakteriobójcze). FAQ UV-C

FAQ UV-C część 3
Gdzie należy stosować oprawy UV-C?

 Oprawy UV-C należy stosować wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powietrza:

  • szkoły, przedszkola, żłobki
  • szpitale – bloki operacyjne, gabinety zabiegowe, gabinety lekarskie, sale chorych, izby przyjęć, izolatki
  • przychodnie – gabinety lekarskie i zabiegowe
  • labolatoria medyczne
  • handel: sklepy spożywcze, sieci handlowe, apteki
  • przemysł spożywczo-przetwórczy, farmaceutyczny i kosmetyczny
  • hotelarstwo i gastronomia
  • oprawy przepływowe UV Indirect nadają się do bezpiecznego używatkowania domowego.

 

Co to znaczy że oprawy są energooszczędne?

Oprawy UV-C bezpośrednie i przepływowe są energooszczędne i charakteryzują się bardzo niskim poborem mocy z sieci elektrycznej podobnie jak większość opraw oświetleniowych T5.

Co znaczy określenie przemysłowe oprawy UV-C?

Oprawy UV-C przemysłowe są tak zaprojektowane aby spełniać wymagania pyłoszczelności i kroploszczelności w skali IP 65 / 66. Przeznaczone są do stosowania w przemyśle spożywczym, przetwórczym oraz farmaceutycznym i wszędzie tam gdzie wymagana jest znaczna czystość mikrobiologiczna powietrza i występuje wysokie zapylenie i/lub wysoka wilgotność.

Co oznacza IP65 i IP66?

Kod IP / IP Klasa szczelności opraw oświetleniowych
Kod IP stopień ochrony uzupełniony liczbą dwucyfrową, która określa szczelność oprawy.

I = Ochrona przed wpływem zewnętrznym ciał stałych:
6 Obudowa jest całkowicie pyłoszczelna
P: Ochrona przed wpływem zewnętrznym wody:
5 Ochrona przed wodą z węża (bezpośredni strumień wody z dyszy nie powoduje uszkodzeń)
6 Ochrona przed wodą falującą/spienioną (spieniona woda lub rozbity strumień wody nie powoduje uszkodzeń)

Jak UV-C wpływa na mikroorganizmy i wirusy?

Mikroorganizmy to proste struktury organiczne, które łatwo absorbują długość fali UV-C, co powoduje ich zniszczenie. DNA drobnoustrojów (kwas dezoksyrybonukleinowy) jest najpierw wywoływany niekorzystnie ze względu na słabsze wiązania molekularne. W setnych sekund cierpi nieodwracalne uszkodzenie. Późniejsza utrata instrukcji genetycznych powoduje śmierć komórki i / lub niemożność replikacji, czyniąc je nieszkodliwymi. Ciągła ekspozycja powoduje nieprzerwaną degradację, taką jak np. działanie słońca, tylko, że znacznie szybciej.

Czy to działa?

Tak. Skuteczność zastosowania lamp UV-C została potwierdzona już dawno.  Istnieje wiele sprawdzonych naukowych  dowodów dotyczących skuteczności UV-C zarówno w literaturze, jak i w raportach z różnorodnych zastosowań branżowych. Lista prestiżowych badań terenowych jest zbyt duża, by ją tu wymienić. UV-C jest stosowany na całym świecie. Znaczna część opraw służy do dezynfekcji wody pitnej i procesu oczyszczania ścieków.

Czy instalacja opraw UV-C jest trudna?

Zdecydowanie nie. Dostarczone są proste instrukcje instalacji wraz z rysunkami rozmieszczenia wypełnionymi wszystkimi niezbędnymi specyfikacjami wymiarowymi. Oferujemy pomoc w projektowaniu instalacji składającej się z kilku opraw UV-C.

Jak często należy wymieniać promienniki / żarniki UV-C?

Trwałość promienników / żarników UV-C znacznie spada po około 8000 godzinach pracy. Po tym czasie promiennik jest sprawny elektrycznie (świeci,) ale efektywność bakteriobójcza jest bliska 0. W przypadku chorób zakaźnych wymiana powinna być przeprowadzona przy użyciu urządzenia do pomiaru wyjściowego, takiego jak radiometr, przy zachowaniu specyfikacji fabrycznych i / lub zaleceń. W przypadku kontroli jakości lub kontroli pleśni duże instalacje mogą skorzystać z radiometru, aby zapobiec przedwczesnym zmianom. Wymiana promienników / żarników, gdy ich moc spada o 20%, jest powszechna, zwykle dzieje się to po około 12 miesiącach. Dlatego w przypadku instalacji bez radiometru należy zapalać żarniki przynajmniej raz w roku i jak najszybciej wymieniać przepalone egzemplarze.

Czy promienniki / żarniki UV-C wymagają czyszczenia?

Promienniki / żarniki UV-C zwykle rozkładają typowe zanieczyszczenia organiczne, które mogą gromadzić się na powierzchni żarnika oraz Oprawy; dlatego okresowe czyszczenie zwykle jest wymagane.

Jak czyści się oprawy w razie potrzeby?

Czyszczenie może być konieczne, jeśli promienniki / żarniki UV-C oraz sama oprawa zostały wystawiona na działanie wody lub pary, wilgotnych zanieczyszczeń organicznych lub jakiejkolwiek postaci tłuszczu. Powszechnie dostępne środki czyszczące powinny działać dobrze, oczywiście jeśli nie pozostawiają po sobie żadnych pozostałości w postaci nalotu czy smug.

Czy oprawy UV-C są drogie?

Nie. Koszty ręcznej pracy, środków do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz niska efektywność takich działań są najlepszym dowodem na relatywnie niski koszt technologii UV-C w odniesieniu do jej efektywności . Koszty wymiany żarników są jeszcze mniejsze. Ceny profesjonalnych atestowanych opraw oświetleniowych UV-C rozpoczynają się od około 100 Eur.

FAQ UV-C część 4

Co to jest lampa przepływowa?

Lampy NBVE działają wykorzystując specjalne filtry, które zatrzymują kurz i pozostałe zanieczyszczenia. Przefiltrowane powietrze trafia do komory dezynfekujacycej, w której poddane jest promieniom UV-C. Lampy przepływowe mogą pracować w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Co to jest lampa  bezpośredniego działania?

Lampy NBV emitują promieniowanie, powodujące duże zmiany w DNA komórkowym. Lampy tego typu mogą pracować kiedy nikt nie przebywa w ich bezpośrednim zasięgu i nie wystawia się na ich działanie.

Co to jest lampa przepływowa dwufunkcyjna?

Lampy hybrydowe działają wykorzystując specjalne filtry oraz posiadają dodatkowy promiennik UV-C. Takie oprawy biobójcze z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewniają pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego dzięki odkażaniu powietrza i powierzchni.

Co to jest lampa kwarcowa?

Urządzenie używane w kosmetyce, które emituje promieniowanie UV, wykorzystuje się je na dwa różne sposoby:

1. w solarium do sztucznego opalania.

2. promienniki UV są stosowane również w kosmetologii dłoni i paznokci jako utwardzacz lakierów hybrydowych i żelowych.

FAQ UV-C

Jak sprawdzić, że UV-V naprawdę działa bakteriobójczo? Zalecane jako ćwiczenie szkolne

Istnieje kilka sposobów wykazania, sprawdzenia lub zmierzenia praktycznego działania UV-C. Jednym z nich jest użycie płytki do namnażania bakterii zawierającej bulion czy agar zwykły. Przed zainstalowaniem UV-C na powierzchni płytki należy rozprowadzić pożywkę. Następnie bakterie inkubują się przez około 96 godzin. Po zainstalowaniu UV-C procedura jest wykonywana ponownie w tym samym miejscu. Obserwuje się z reguły 98% ograniczenie wzrostu mikroorganizmów na płytce.

FAQ UV-C

FAQ UV-C zostało przygotowane przez zespół specjalistów d/s oświetlenia Maxi-Light