Przejdź do treści

Nowości lampy UV

skuteczne zabezpieczenie

Zastosowania lamp UV-C

Lampa biobójcza jest bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed bakteriami, wirusami, grzybami i zarodnikami pleśni. Najważniejsze, że promieniowanie UV nie potrzebuje żadnej substancji chemicznej, która ma ujemny wpływ na zdrowie ludzkie. Prawidłowa dezynfekcja promieniami UV jest całkowicie bezpieczna.

DOSTĘPNOŚĆ
SKUTECZNOŚĆ
CENA
Nowości lampy UV

Nowości lampy UV

Lampy bezpośredniego działania.

Lampy NBV emitują promieniowanie, powodujące duże zmiany w DNA komórkowym. Lampy tego typu mogą pracować kiedy nikt nie przebywa w ich bezpośrednim zasięgu i nie wystawia się na ich działanie.

Lampy przepływowe.

Lampy NBVE działają wykorzystując specjalne filtry, które zatrzymują kurz i pozostałe zanieczyszczenia. Przefiltrowane powietrze trafia do komory dezynfekujacycej, w której poddane jest promieniom UV-C. Lampy przepływowe mogą pracować w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Lampy przepływowe dwufunkcyjne.

Lampy hybrydowe działają wykorzystując specjalne filtry oraz posiadają dodatkowy promiennik UV-C. Takie oprawy biobójcze z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewniają pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego dzięki odkażaniu powietrza i powierzchni.

REFERENCJE

5/5
Moim priorytetem jest bezpieczeństwo moich pacjentów, dlatego wybrałam oprawy przepływowe NBVE z oferty Maxi-Light. W pełni spełniły moje oczekiwania.

FAQ UV-C

Nowości lampy UV

Czy promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla człowieka?

Jesteśmy narażeni na części widma UV podczas przebywania na zewnątrz. Zasadniczo nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może powodować niekorzystne skutki w zależności od długości fali, rodzaju i czasu trwania oraz różnic w odpowiedzi na promieniowanie UV między poszczególnymi osobami.

Jak UV-C wpływa na zarazki?

Mikroorganizmy to proste struktury organiczne, które łatwo absorbują długość fali UV-C, co powoduje ich zniszczenie. DNA drobnoustrojów (kwas dezoksyrybonukleinowy) jest najpierw wywoływany niekorzystnie ze względu na słabsze wiązania molekularne. W setnych sekund cierpi nieodwracalne uszkodzenie. Późniejsza utrata instrukcji genetycznych powoduje śmierć komórki i / lub niemożność replikacji, czyniąc je nieszkodliwymi. Ciągła ekspozycja powoduje nieprzerwaną degradację, taką jak np. działanie słońca, tylko, że znacznie szybciej.

Jak sprawdzić, że naprawdę działa?

Istnieje kilka sposobów wykazania, sprawdzenia lub zmierzenia praktycznego działania UV-C. Jednym z nich jest użycie płytki do namnażania bakterii zawierającej bulion czy agar zwykły. Przed zainstalowaniem UV-C na powierzchni płytki należy rozprowadzić pożywkę. Następnie bakterie inkubują się przez około 96 godzin. Po zainstalowaniu UV-C procedura jest wykonywana ponownie w tym samym miejscu. Obserwuje się z reguły 98% ograniczenie wzrostu mikroorganizmów na płytce.

Czy oprawy UV-C wytwarzają ozon?

Nie, ale UV-C zapewnia wyjątkową ochronę powietrza, podobnie jak słońce na zewnątrz i dlatego oprawy UV-C są często elementem systemu klimatyzacji. Nowości lampy UV.

Co to jest inaktywacja?

Inaktywacja – zanik lub zahamowanie zdolności jakiegoś czynnika (np. katalizatora, antybiotyków) do reakcji chemicznej. W przypadku pleśni i bakterii dawki energii UV-C mogą nie powodować natychmiastowej śmierci komórki, ale drobnoustrój może zostać „inaktywowany”. Oznacza to, że chociaż pewna aktywność biologiczna może nadal istnieć, replikacja komórek jest niemożliwa; mikrob nie jest już żywotny. Po prostu dany mikrob nie może się rozmnażać, co czyni go nieszkodliwym. Co więcej, wykazano, że małe dawki UV-C  emitowane nawet w krótkich odcinkach czasu przyspieszają śmierć komórek. Ponieważ cząsteczki wirusowe nie są formą życia, polegamy wyłącznie na inaktywacji, aby ograniczyć ich szkodliwe działanie.

Jeśli nie widzę energii UV-C, co widzę?

Około 90% energii wytwarzanej przez lampę UV-C to w rzeczywistości energia UV-C. Pozostała część to światło widzialne (niebieski odcień) i niewielka ilość podczerwieni (ciepło). Biorąc pod uwagę jasność lamp UV-C, to 3-4% światła widzialnego daje wyobrażenie o ilości energii UV-C wytwarzanej przez lampę.

Czy UV-C zabije roztocza?

Tak. Oprawa UV-C zabija do 99,9% bakterii, w tym E.Coli i MRSA, pomaga usunąć wirusy, roztocza (z kurzu) i inne drobnoustroje. Wysoka dawka promieniowania UV-C lub długotrwała ekspozycja na UV-C zakłóca niektóre funkcje biologiczne roztocza, co prowadzi do ich śmierci.

Czy UV-C może zabić 100% wszystkich mikroorganizmów w powietrzu?

Zwykle nie, choć ważniejsze są bardzo duże ograniczenia liczby stosowania UV-C. CDC jest dobrym przykładem tego, jak UV-C jest najdoskonalszym, a czasem jedynym wyborem, aby wykonać to zadanie. Co równie ważne, UV-C nie pozostawia niczego innego niż inne metody! Oprawy bakteriobójcze emitujące promieniowanie UV-C zabijają prawie wszystkie drobnoustroje, atakując kwas nukleinowy. Skuteczność zależy od czasu naświetlania i natężenia promieniowania UV-C. Działanie promieni UV-C jest nieodwracalne, drobnoustroje nie uodparniają się na promieniowanie UV-C (bakteriobójcze).